Teklif Al
  • Proje Taşımacılığı


Özel Ekipman ve Özel Araçların kullanıldığı taşıma modudur.

Planlama Çalışmaları: Rotanın ve güzergahın belirlenmesi ile yöneylem çalışmalarına başlanılması,

- Maliyet ve buna bağlı fayda analizleri ile optimum bütçenin oluşturulması,
- Gerekli olan ekip ve ekipmanın sağlanması ve uygulanabilirliğinin kontrol edilmesi,
- Yasal Uygunluk: Operasyonların gerektireceği işlemler için yerel otoritelerden izinlerin alınması,
- Operasyonların planlamaya uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,
- Müşteri, proje yöneticisi operatör ve saha arasında güncel bilgi akışının sağlanmasını içermektedir.

Safran Cargo özel sektörün yanı sıra Devletler arası özel projelerde yer alabilecek deneyim ve bilgiye sahip sahada aktif olarak bulunmaktadir.